• 0885073555
  • Формуляр за отказ

   Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки от Кирилови - Русе ООД

   Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП   

                           СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ   

    

   До Кирилови - Русе ООД, гр. Русе, ул. Райко Даскалов 27, ЕИК 202507342

   С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: ..........................................................................................................................................

                                 /описание на продукта/

   Стоката е поръчана на ......................

   Стоката е получена на ......................

   /посочва се датата на получаване от потребителя/

   ...................................................................................

   /Име на потребителя/

   Гр./с.......................................................................….

   /Адрес на потребителя/   

   ...................                                                                                                ……………………………………………….

   /дата/                                                                                                               /Подпис на потребителя/   

    

   Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

   Моля изпратете попълнен този формуляр на адрес гр. Русе, ул. Райко Даскалов 27 или на мейл studiokirilovi.com

 • Newsletter